Fortinet ашиглан мэдээллийн аюулгүй байдлын байдлын дэд бүтцийн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн нь

September 21, 2020

Дэлхийн томоохон санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч нэгэн компанийн хувьд хэдэн жилийн өмнө мэдээллийн технологи (МТ)-ийн автоматжуулалтын томоохон шинэчлэл хийхээр эрэлхийлж байв. Тус компанийн хувьд дэлхий даяар олон зуун салбар нэгж, ажилтнууд, олон зуун тэрбум долларын ажил явагддаг тул ажилтнуудын бүтээмжийг сайжруулж, зардлыг бууруулах зорилгоор тодорхой ажлуудыг автоматжуулах, МТ дэд бүтцийг дүнтэй ашиглах, хянах хялбар менежменттэй болохыг зорьж байсан. Мөн тэд аюулгүй байдлын архитектураа ч сайжруулахыг хүсэж байсан бөгөөд судалгаа, шинжилгээний үр дүнд өөрсдийн дата төвөө хамгаалах зорилгоор Fortinet Fabric Security ашиглахаар сонгов. Тус шийдлийг сонгох болсон гол шалтгаан нь тэдний программ хангамжийн нөөц болон тохиргоог автоматжуулах зорилгоор ашигладаг Red Hat Ansible-тэй нэгдэн ажиллаж байсны зэрэгцээ тэдний төвлөрсөн сүлжээг дэмжих зорилгоор үр ашигтайгаар өргөтгөл (scale) хийж чадаж байсан зэрэг нь тэдэнд маш ихээр таалагдсан байна.

Тус компанийн хувьд үргэлжлүүлэн дэлхийн бусад бүсүүд дээр байрлах салбар нэгжүүдийн дата төвүүдэд Next Generation Firewall (NGFW)-ийг байршуулж эхэлсэн бөгөөд тэдний судалгаагаар Fortinet NGFW-ийг ашигласнаар 5 жилийн хугацаанд зардлыг бууруулж, бүтээмжийг өсгөн, 100 сая гаруй ам.долларын хөрөнгө оруулалтын өгөөж ROI өгнө гэж тодорхойлсон байна.

Мөн тэд эхэнд дурдсан гол зорилго болох аюулгүй байдлын удирдлагыг Fortimanager буюу сүлжээний удирдлагын шийдэл, FortiAnalyzer буюу анализ, лог удирдлагын шийдэл зэргийг бүрдэл болох Fortinet Fabric Management center-ийг ашиглан биелүүлж чадсан. Тэдний өмнө ашигладаг байсан Firewall (галт хана) төхөөрөмж нь төвлөрсөн удирдлагыг дэмждэг байсан хэдий ч, ашиглахад төвөгтэй, үр ашиг багатай байсан төдийгүй ажлын зогсолт, удаашралыг авч ирдэг байсан. Харин NGFW-ийг FortiManager-тай хослуулан ашигласнаар 48 цаг хийдэг байсан шинэчлэлийг 1 цагт л хийдэг болсон байна. Үүний зэрэгцээ Fortimanager нь галт ханын удирдлагыг бүрэн автоматжуулах боломжийг олгодог бөгөөд тэд салбарын тоогоо нэмж, галт хана суурилуулах үед ямар нэг тохиргоогүйгээр шууд холбогдох боломжийг олгож байгаа нь асар их зардал, цаг хугацааг хэмнэж байна. Ингэснээр мөн ажилтнаас хамааралтай алдаа ч багасна гэсэн үг юм.

Харин FortiAnalyzer нь тэдэнд компанийн хэмжээнд ашигладаг аюулгүй байдлын шийдлүүдийг нэг талбар дээрээс удирдах, хянах боломжийг олгосон.

Хэрвээ та Fortinet NGFW-ийг сонирхож буй бол доорх холбоосоор нэвтрэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай.  https://www.itzone.mn/page/fortigate-ngfw

Г. Цэнгэл

Контент АрхитектурчБайгууллага болон хэрэглэгчдэд зориулсан мэдээллийн технологийн контент бүтээх, дижитал контент хариуцсан менежер