×

Бүтээгдэхүүн

Обьект хандалтад програмчлал, өгөгдлийн сан удирдах систем, UML, CASE Tools зэрэг сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи бүхий програм хангамжийн хөгжүүлэлт, гүйцэтгэл, нэвтрүүлэлт.
Орчны хяналт, аюулгүй байдал
NetEMS - Орчны хяналтын систем
Орчны хяналт, аюулгүй байдал
CompassMate Тээврийн хэрэгслийн хяналт

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх