×

Эргэн тойронд

Аи Ти Зон компани энэ долоо хоногт

Бусад мэдээг унших

Санал болгох

Аи Ти Зон компаниас үзүүлдэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс

Бидний туршлага

УДАХГҮЙ БОЛОХ ЭВЕНТ

Tableau: Innovative Dashboard Contest

Tableau BI програм ашиглан өгөгдсөн даалгаврын дагуу хамгийн шинэлэг, оновчтой дүрслэл, үзүүлэн бүхий интерактив дашбоард буюу нэгдсэн тайлангийн самбар гүйцэтгэсэн багийг шалгаруулна.

2019-02-28 | ITZone Training Center
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БУСАД ЭВЕНТ