×

БЛОГ НИЙТЛЭЛ

УДАХГҮЙ БОЛОХ ЭВЕНТ

Data Forum 2019

Бүх төрлийн өгөгдөл цуглуулах, хадгалах, хамгаалах, засаглах, шинжлэх, дүрслэх, таамаглах технологиуд бүгд нэг дор танилцуулагдана.

2019-05-15 | Шангри Ла Улаанбаатар Зочид буудал
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БУСАД ЭВЕНТ