×

ТАНЫ АМЖИЛТЫН ХУРДАСГУУР

Мэдээллийн технологиор дамжуулан
амжилтыг хурдасгагч итгэлт түнш байх нь бидний эрхэм зорилт

БЛОГ НИЙТЛЭЛ

Удахгүй болох эвент

Securing Converging Operation Technology Network

2019-06-26 | Shangri-La Ulaanbaatar Hotel

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БУСАД ЭВЕНТ
Enterprise Solutions Today & Tomorrow
Мэдээллийн технологийн сэтгүүлийн шинэ дугаар хэвлэгдэн гарлаа
PDF хувилбар татах