×

ТАНЫ АМЖИЛТЫН ХУРДАСГУУР

Мэдээллийн технологиор дамжуулан
амжилтыг хурдасгагч итгэлт түнш байх нь бидний эрхэм зорилт

БЛОГ НИЙТЛЭЛ

Удахгүй болох эвент

Surveillance Technology Workshop

2019-08-23 | Riverside Golf Club

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БУСАД ЭВЕНТ
Enterprise Solutions Today & Tomorrow
Мэдээллийн технологийн сэтгүүлийн шинэ дугаар хэвлэгдэн гарлаа
PDF хувилбар татах