×

Үйлчилгээ

Обьект хандалтад програмчлал, өгөгдлийн сан удирдах систем, UML, CASE Tools зэрэг сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи бүхий програм хангамжийн хөгжүүлэлт, гүйцэтгэл, нэвтрүүлэлт.

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх