×

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧ КОМПАНИ

Мэдээллийн технологиор дамжуулан амжилт бүрийг хурдасгах нь бидний эрхэм зорилт.

ЕРӨНХИЙ

Ай Ти Зон компани нь 1997 онд компьютер, түүний дагалдах тоног төхөөрөмжийн худалдаа, үйлчилгээг бүхий л түвшний хэрэглэгчдэд хүргэх зорилготойгоор анх байгуулагдсан ба өнөөдөр Монголын мэдээллийн технологийн нийт зах зээлийн 30 орчим хувийг эзэлдэг үндэсний хэмжээний компани болоод байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бид харилцагч бүрийнхээ хүлээлт, хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн, бодит үнэ цэнэ бий болгох технологийн шийдэл, үйлчилгээг хүргэдэг, амжилтыг нь хурдасгагч итгэлт түнш нь байна.

АЛСЫН ХАРАА

Олон улсад танигдсан, технологийн инноваци, шийдэл нийлүүлэгч компани болно.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

ӨНДӨР ЧАДВАР

ӨӨДРӨГ ХАНДЛАГА

ӨРНҮҮН ЭРМЭЛЗЭЛ

БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙ

Нийгмийн хариуцлагатай байдал

Оюуны өмчийг ямагт дээдлэх

Авилгагүй үйл ажиллагаа

Бүх түвшинд WIN-WIN-WIN харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа