Fortigate: Next Generation Firewall (NGFW)

Аюулт халдлагаас хамгаалах хамгийн хүчирхэг ГАЛТ ХАНА төхөөрөмж
МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

Та бидний хэзээний танил ашиглаж сурсан сүлжээ, сервер, төхөөрөмжийн аюулгүй байдлын төхөөрөмж бол ГАЛТ ХАНА буюу Firewall билээ. Гэвч байгууллагын хувьд өдөр ирэх тусам маш олон халдлага, аюулын эрсдэлтэй тулгарч болзошгүй болсон технологийн үсрэнгүй хөгжлийн үед бид ЧАНАРТАЙ firewall төхөөрөмж ашиглах хэрэгтэй.

Firewall төхөөрөмж яагаад хэрэгтэй вэ?

Дээр дурдсанчлан байгууллагуудын хувьд халдлагад өртсөнөөр чухал мэдээллээ алдах, үйл ажиллагаа нь удаашрах, үр ашиггүй зардал гэх мэт олон эрсдэлүүдтэй учрах магадлалтай юм. Тийм учраас байгууллага болзошгүй аюул, эрсдэлээс хамгаалах сэргийлэх шаардлагатай. Firewall төхөөрөмж нь сүлжээний аюулгүй байдлын систем бөгөөд сүлжээний орж гарах урсгалыг тохируулсан дүрмийн дагуу хянадаг, шүүдэг маш чухал төхөөрөмж юм. Нэг ёсондоо байгууллагын сүлжээнд зайлшгүй байх шаардлагатай анхан шатны хамгаалалтын төхөөрөмж юм.

Firewall төхөөрөмж ашиглах шалтгаанууд

Сүлжээний аюулгүй байдлыг тасралтгүй хангана

Интернэтийн хандалт, хэрэглээг зохицуулах, хязгаарлах боломжтой. /сошиал болон кино сайт хязгаарлах гэх мэт/

Интернэтийн сүлжээний хурдны тэнцвэргүй байдал, удаашрал зэргийг зохицуулна.

Аль нэг төхөөрөмжөөс үүдэлтэй вирус, халдлагад өртөх, тарах эрсдэлийг бууруулна.

Яагаад Fortigate-н Галт хана гэж?

Дэлхийн аюулгүй байдлын шийдэл, төхөөрөмжийн зах зээлд тэргүүлэгч Fortinet компани нь жижиг байгууллагаас эхлээд томоохон enterprise түвшний хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн Firewall төхөөрөмжийг нийлүүлдэг. Firewall төхөөрөмжийн хувьд голлох үзүүлэлт бол бат бөх, эдэлгээ сайтай байхын зэрэгцээ халдлагаас хамгаалах хурд буюу секундэд эсэргүүцэх\хамгаалах халдлагын хэмжээг заасан байдаг. Fortigate төхөөрөмжийн хувьд байгууллагын цар хүрээнээс хамаараад 25mbps-80gbps хүртэлх хүчин чадалтай юм.

FortiGate Next Generation Firewall төхөөрөмжүүд

Fortigate 80E
FortiGate 80E

Threat Protection: 250 Mbps,SSL Inspection Throughput: 180 Mbps,Network Interfaces: Multiple GE RJ45 | Varients with internal storage | Variants with PoE/+ interfaces

Fortigate 60F
FortiGate 60F

Threat Protection: 700 Mbps,SSL Inspection Throughput: 750 Mbps, Network Interfaces: Multiple GE RJ45 | Varients with internal storage

Fortigate 60E
FortiGate 60E

Threat Protection: 200 Mbps, SSL Inspection Throughput: 175 Mbps, Network Interfaces: Multiple GE RJ45 | Varients with internal storage | Variants with PoE/+ interfaces

Fortigate 50E
FortiGate 50Е

Threat Protection: 160 Mbps, SSL Inspection Throughput: 185 Mbps, Network Interfaces: Multiple GE RJ45 | WiFi Variants | Variants with dual radios | Variants with internal storage

Fortigate 40F
FortiGate 40F

Threat Protection: 600 Mbps, SSL Inspection Throughput: 310 Mbps, Network Interfaces: Multiple GE RJ45 | WiFi Variants

Fortigate 30E
FortiGate 30E

Threat Protection: 150 Mbps, SSL Inspection Throughput: 160 Mbps, Network Interfaces: Multiple GE RJ45 | WiFi Variants

Fortigate 60D
FortiGate 60D

Threat Protection: 25 Mbps, SSL Inspection Throughput: 18 Mbps, Network Interfaces: 10x GE RJ45

Fortigate 900D
FortiGate 900D

Threat Protection: 3 Gbps, SSL Inspection Throughput: 3 Gbps, Network Interfaces: Multiple GE RJ45, GE SFP and 10 GE SFP+ slots

Fortigate 600E
FortiGate 600E

Threat Protection: 7 Gbps, SSL Inspection Throughput: 8 Gbps, Network Interfaces: Multiple GERJ45, Multiple GE SFP, Multiple 10GE SFP+mon

Fortigate 500E
FortiGate 500E

Threat Protection: 4.7 Gbps, SSL Inspection Throughput: 5.7 Gbps, Network Interfaces: Multiple GE RJ45, GE SFP and 10 GE SFP+ Slots

Fortigate 300E
FortiGate 300E

Threat Protection: 3 Gbps, SSL Inspection Throughput: 3.9 Gbps, Network Interfaces: Multiple GE RJ45 and GE SFP Slots

Fortigate 200E
FortiGate 200E

Threat Protection: 1.2 Gbps, SSL Inspection Throughput: 1 Gbps,Network Interfaces: Multiple GE RJ45, GE SFP Slots

Fortigate 100E
FortiGate 100E

Threat Protection: 250 Mbps, SSL Inspection Throughput: 130 Mbps, Network Interfaces: Multiple GE RJ45, GE SFP Slots | PoE/+ Variants

Fortigate 1000D
FortiGate 1000D

Threat Protection: 4 Gbps, SSL Inspection Throughput: 4Gbps, Network Interfaces: 2x 10 GE SFP+, 16x GE SFP, 18x GE RJ45

Fortigate 1100E
FortiGate 1100E

Threat Protection: 7.1 Gbps, SSL Inspection Throughput: 10 Gbps, Network Interfaces: 2x40GE QSFP+, 4x25GE SFP28, 4x10GE SFP+/SFP, 8x1GE SFP, 16xGE RJ45

Fortigate 1200D
FortiGate 1200D

Threat Protection: 4 Gbps, SSL Inspection Throughput: 2 Gbps, Network Interfaces: 4x 10GE SFP+/GE SFP, 16x GE SFP, 18x GE RJ45

Fortigate 1500D
FortiGate 1500D

Threat Protection: 5 Gbps, SSL Inspection Throughput: 10.5 Gbps, Network Interfaces: 8x 10GE SFP+/GE SFP, 16x GE SFP, 18x GE RJ45