CV ИЛГЭЭХ

Дэвшилтэт технологиор дамжуулан өөрийнхөө болон бусдынхаа
АМЖИЛТЫГ ХУРДАСГАХ ГАЛ ЭРМЭЛЗЭЛ ДҮҮРЭН ЗАЛУУС ТА БҮХЭНД БИДНИЙ ҮҮД ҮРГЭЛЖ НЭЭЛТТЭЙ.