Гэрээний удирдлагын систем

Green Contract. Хэлцлийг хурдасгаж, хяналтыг хялбаршуулна.

Таны бизнесийн эрх зүйн харилцаанд үүсэж болох эрсдэлийг бууруулах, итгэлцэл, шударга ёс, хариуцлагыг дэмжих соёлыг төлөвшүүлэхэд тань Green Contract системийг зориулан бүтээв.

Green Contract гэж юу вэ?

Байгууллагын урт удаан хугацаанд оршин тогтнож, тогтвортой өсөх үндсэн нөхцөл нь хэрэглэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, эрх зүйн харилцааны бүхий л хамааралтай талуудын итгэлцэл юм. Итгэлцлийг баталгаажуулагч "Гэрээ" -ний төсөл төлөвлөх, батлах, тохиролцсон нөхцөлүүдээ товлосон хугацаандаа гүйцэтгэж, хуваарийн дагуу төлбөр, тооцоогоо нийлдэг байх чадамжийг тань нэмэгдүүлэх гэрээний удирдлагын системийг танилцуулж байна.

Green Contract гэрээний удирдлагын систем нь байгууллагын бизнесийн эрх зүйн харилцаан дахь бүхий л төрлийн гэрээний төсөл төлөвлөлт, хяналт, хэрэгжилт, гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийн сануулга, тайлан, төлбөрийн хуваарь, өглөг, авлагыг тооцоолох процессыг автоматжуулсан систем юм. Гэрээний төсөл боловсруулахаас эхлээд гэрээний өөрчлөлтийн санал, оруулсан өөрчлөлт бүр хөтлөгдөж, цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран хянах, зөвшөөрөх, батлах зэрэг шийдвэр гаргалтын хурдыг нэмэгдүүлнэ. Түүнчлэн компанийн хэмжээнд төвлөрч бүтэцлэгдсэн гэрээний мэдээлэлд суурилан өглөг, авлага төлбөрийн хуваарь зэргийг автоматаар тохируулан тайлагнах боломжтой. Green Contract нь бие даан ажиллах боломжтой төдийгүй Green ERP байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн системийн дэд систем болох санхүү, нийлүүлэлт хангамж, харилцагчтай түншлэх системтэй төгс хослон ажилладаг.

Эрсдэл бууруулнa

Гэрээний дуусах огноо, төлбөрийн биелэлтийн хугацаа хоцролтыг урьтан автоматаар сануулна. Үүгээр гэрээний хугацаанаас хамаарч үүсэж болох алдагдал, эрсдэлийг бууруулна. Батлагдсан загвараас зөрүүтэй боловсруулсан гэрээний зүйл, заалтын өөрчлөлтийг систем автоматаар тодорхойлж мэдэгдэн санамсаргүй алдаа гарах эрсдэлийг бууруулна.

Бүтээмж өсгөнө

Батлагдсан загвараар гэрээ боловсруулахад зарцуулах хугацааг 50% хэмнэнэ. Мөн гэрээг хянаж батлах эрх бүхий ажиллагсдын шийдвэр, мэдээллийн урсгал гар утасны программаар хөтлөгдөн явагдана. Энэ нь байгууллагын дотоод хяналт, шийдвэр гаргалтын хурдыг технологийн шийдлээр өсгөн, гэрээ хэлцэл хийх хурдыг нэмэгдүүлж өрсөлдөх чадварыг тань дэмжинэ.

Мөнгөн хөрөнгийн менежментийг дэмжинэ

Гэрээний төлбөрийн өглөг, авлагын хуваарийн графикийг тодорхойлж гаргана. Үүгээр байгууллагын хэмжээнд мөнгөн урсгалыг хянах, төлөвлөх, шийдвэр гаргах мэдээллийг боловсруулах ажлыг хялбаршуулна.

Green Contract системийн үндсэн функцүүд

Гэрээ боловсруулалт
 • Гэрээг төрөл, ангилал, зэрэглэлээр ялган бүртгэх
 • Автомат дугаарлалт
 • Батлагдсан жишиг загвараас гэрээ үүсгэх
 • Өөрчлөлтийн хувилбар хөтлөгдөх, зөрүүг автоматаар тодорхойлох боломжтой
Төвлөрсөн мэдээлэл, нэгдсэн удирдлага

Гэрээт төлбөр, авлагын санхүүгийн нэгдсэн мэдээлэлд суурилж, мөнгөн хөрөнгөө удирдах, худалдан авалт, үйлдвэрлэл, борлуулалтын зэрэг бусад үйл ажиллагааны төлөвлөлтүүдийг нягт уялдуулах гаргах боломжийг олгоно.

Гэрээ батлах

Байгууллагын мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлын бодлогын дагуу харилцагч, гэрээний мэдээлэлд хандах эрхийн уян хатан тохиргоог тохируулах боломжтой бөгөөд вэб систем, и-мэйл зөвшөөрлийн боломж болон мобайл системүүдээр гэрээг хянах, батлах, цуцлах боломжтой.

Санамж
Баримт бичгийн сан
 • Гэрээний хүчин төгөлдөр эх хувийг сканердан санд хадгалах;
 • Нэгдсэн сангаас хурдан шуурхай хайлт хийх
 • Баримт бичигт хандах эрхийг уян хатан тохируулж, нууцлалын өндөр түвшинд хадгалах боломжтой.
Гэрээний төлбөрийн хуваарь

Гэрээний хугацаа, төлбөрийн хуваарь, алданги тооцоолж, харгалзах тайлан мэдээлэл нь таны ажлыг хөнгөвчилнө.

GreenContract системийн төрлүүд

On-Premise
GreenContract систем

Системийг өөрийн бизнес процесст тохируулан нутагшуулан ашиглах боломжтой.

 • Групп болон томоохон хэмжээний байгууллагуудад илүү тохиромжтой
 • Хэрэглэгч өөрийн сервер дээр систем суурилуулж, серверийн хэвийн ажиллагааг хариуцна
Мэдээлэл авах

SaaS
GreenContract систем

Хүний нөөцийн системийг өөрийн бизнес процесст нутагшуулан тохируулж ашиглах боломжтой бөгөөд мэргэжлийн технологийн баг сервер, системийн хэвийн ажиллагааг хариуцна.

 • Жижиг, дунд хэмжээний байгууллагуудад тохиромжтой
 • Сар бүрийн тогтмол төлбөрийн нөхцөлтэй
 • Анхны хөрөнгө оруулалт үнэмлэхүй бага
 • Админы оролцоог 100% бууруулна
 • Интернэт сүлжээнд ажиллана
 • Сервер тоног төхөөрөмжийн нэмэлт зардалгүй
 • Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдал дэлхийн #1 Oracle -н технологиор хангагдсан
Мэдээлэл авах

Green Contract системийн хэрэглэгч байгууллагууд

Green Contract системийн хэрэглэгч байгууллагууд
Ай Ти Зон компани нь стратегийн түншлэгч Дижитал Воркс, Могул Консалтинг энд Сервис компаниудаар дамжуулан Байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн GreenERP цогц болон дэд системийг хүргэн ажиллаж байна.
ITZONE Company
GreenERP систем бүтээгч

Ай Ти Зон Компани нь GreenERP цогц систем хөгжүүлэх төслийг 2011 оноос эхлэн хэрэгжүүлж, Green HRM, Green CRM, GreenSCM дэд системүүдийг боловсруулсан бөгөөд 2017 оноос эхлэн Дижитал Воркс компанид хөгжүүлэлтийн эрх, бүтээгдэхүүнийг борлуулах эрхээ шилжүүлж, удирдлагын дэмжлэгээр тус компанийн ханган ажиллаж байна.

Дижитал Воркс Компани
GreenERP систем нийлүүлэгч

Дижитал Воркс Компани нь 2017 онд байгуулагдсан бөгөөд GreenERP төслийг 2011 оноос эхлэн хөгжүүлж ирсэн 30 гаруй программын инженерүүд бүрдсэн мэргэшсэн хамт олон. GreenERP хөгжүүлэлтийг тасралтгүй гүйцэтгэж буй бөгөөд 2018 онд GreenFinance ээлжит бүтээгдэхүүнээ зах зээлд танилцуулсан. GreenERP системийн нийлүүлэгчээр албан ёсоор ажиллаж байна.

Могул Консалтинг Компани
GreenERP систем нэвтрүүлэгч

Могул Консалтинг энд Сервис Компани нь 2018 оноос эхлэн GreenНRM системийн албан ёсны нэвтрүүлэгчээр ажиллаж байна. Тус компанийн Хүний нөөцийн мэргэшсэн зөвлөхүүд нь Системийн үнэ цэнийг бизнес хэрэглээнд бодитоор бүтээхэд хэрэглэгч байгууллагад зөвлөн ажилладаг.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

GreenContract-ийн системийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоорой. Таны бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу ажлын 8 цагийн дотор холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.

 • +(976) 7731-2424, 7702-4040
 • crm@itzone.mn, sales@digitalworks.mn
 • www.itzone.mn, www.digitalworks.mn