Next Generation Switch

МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

Switch нь байгууллагын дотоод сүлжээг үүсгэх, зохион байгуулах, нэгдмэл удирдлагаар удирдах боломжийг олгодог. Switch нь OSI 2-р давхаргад ажилладаг, өгөгдлийн frame нэгжтэй, Full Duplex, өгөгдлийг бүх порт руу биш зорилтот порт руу илгээдэг ухаалаг төхөөрөмж юм.

Байгууллагын хэмжээнд нэгдсэн сүлжээнд холбогдох шаардлагатай маш олон төхөөрөмжүүд байдаг. Тэд хоорондоо ямар ч асуудалгүй, мөн аюулгүй холбогдож байх шаардлагатай бөгөөд үүнийг удирдах гол хэрэгсэл бол Switch юм. Switch нь байгууллага дотооддоо мэдээллээ аюулгүй , хурдан, зохион байгуулалттай хүргэх, түгээх, хуваалцах боломжийг олгодог буюу хүний биеээр бол зүрх юм. Иймд байгууллагын хувьд сүлжээний Switch нь байгууллагад зайлшгүй байх шаардлагатай чухал төхөөрөмж юм.

Тэгвэл яагаад Cisco Next Generation Switch гэж?

Та бидний мэддэг уламжлалт SWITCH-үүд өдгөө хурд, найдвартай байдал, уян хатан үйл ажиллагаа, аюулгүй байдал зэрэг нь улам сайжирч шинэ загварын SWITCH-үүд болсон.

Catalyst 9200 series
Catalyst 9300 series
Catalyst 9400 series
Catalyst 9500 series

Та өөрийн сонголтоор уламжлалт, клауд , бүтэн фабрик удирдлагатайгаар, мөн мэдээлэл дамжуулах 1-100G хүртэлх хурдны сонголтоос сонгох ашиглах боломжтой.

IBN (Intent Based Network) буюу төхөөрмжид суурилсан, гар удирдлага бүхий сүлжээний удирдлагыг зорилгод нийцүүлсэн байдлаар ашиглах боломжтой. Энэ нь найдвартай, тасалдалгүй ажиллагааны эх сурвалж юм.

Сүлжээний аюулгүй байдлын болон төхөөрөмжийн найдвартай байдлын стандартыг хангасан.

Сүлжээний дэд бүтцийн шийдлээр Дэлхийд тэргүүлэгч Cisco Next Generation Switch нь жил бүр Гартнер компанийн "Шидэт квадрат"-д олон жил дарааллан Тэргүүлэгчээр эрэмбэлэгдсэн.

Enterprise Switches

Байгууллагын хэрэгцээнд бүрэн нийцсэн Enterprise төрлийн switch нь feature - ын хувьд ямар нэгэн хязгаарлалт байхгүй, утастай болон утасгүй сүлжээнд хослуулан ашиглагдах ба fixed болон modular бүтэцтэй тул хэрэглэгч өөрийн хэрэглээнд тохируулан сонголтоо хийх бүрэн боломжтой.

Аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлнэ

Сүлжээг бүхэлд нь халдлагаас хамгаалах аюулгүй байдлын функцийг нэгтгэсэн

Найдвартай байдлыг нэмэгдүүлнэ

Утастай болон утасгүй сүлжээг хялбар байдлаар менежмент хийн, аюулгүй байдлыг бэхжүүлж, кампус сүлжээг хялбарчилна

Үр ашгийг нэмэгдүүлнэ

Digital Network Architecture /DNA/Автоматчилагдсан, дижитал шийдэл бөгөөд үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.

Төхөөрөмжүүд

LAN access Switches

Access түвшинд тохирох L2 болон L3 switch-үүд. Аюулгүй байдлыг бэхжүүлэн, сүлжээг хялбарчилна

 • Catalyst 9300
 • Catalyst 9200
 • Catalyst 1000
 • Catalyst 3650
 • Meraki MS

LAN Compact Switches

Овор бага, өргөтгөх боломж бүхий уян хатан switch - үүд

 • Catalyst 1000
 • Catalyst Digital Building Series
 • Catalyst 3560-CX
 • Meraki MS120-8

LAN Core and Distribution

Core болон Distribution түвшинд тохирох дэвшилтэт технологи , өргөн цар хүрээ, чадамж бүхий switch -үүд

 • Catalyst 9600
 • Catalyst 9500
 • Catalyst 9400
 • Meraki MS400

Үйлдвэрийн байгууллагад нийцэх Ethernet Swtich

Халуун, хүйтэнд тэсвэртэй, гадаа байрлуулах зориулалт бүхий үйлдвэрлэлийн switch -үүд

 • IE5000
 • IE4000
 • Catalyst IE3400 heavy duty
 • Catalyst IE3400 Rugged series

Data Center Switches

Дата төвийн switch нь сервер, сторайж, дата төвийн үйлчилгээ болон төгсгөлийн хэрэглэгчийн байршил хүртэлх гадаад, дотоод бүх холболтуудыг хийхэд ашиглагдана. Та дата төвийн сүлжээний холболтоо Cisco Nexus Switch - д бүрэн даатга.

Орчин үеийн дата төвийн хандлага нь виртуалчлал, Software Defined Network (SDN) рүү чиглэсэн байна. Иймд Дата Төвийн амин цэг болох backbone сүлжээнд виртуалчлалыг бүрэн утгаар нь шийдсэн шийдэл бол Cisco компаний дараа үеийн switching төхөөрөмж болох Nexus switch - үүд юм.

Software Defined Network (SDN) тул өргөтгөх болон нөөцийг хуваарилах процесс хялбар, уян хатан.

Нээлттэй API - аар гуравдагч талын DevOps хэрэгслүүдтэй нэгтгэх боломж бүхий шийдэл Cisco ACI - ын үйл ажиллагааг автоматжуулна.

Дата төвийн сүлжээг бүхэлд нь хянах боломжийг олгож, policy enforcement хийж, аюулгүй байдлыг эрс нэмэгдүүлнэ.

Cisco Nexus - н гэр бүлд багтах дата төвийн Nexus 9000, Nexus 7000, Nexus 3000 болон Nexus 2000 (extender) switch - үүд нь маш өндөр үзүүлэлттэй бөгөөд, өргөтгөх болон нөөцийг хуваарилах процесс нь хялбар, уян хатан гэдгээрээ дараа үеийн switch - н нээлт болж байгаа юм. Cisco Nexus шийдлийн нэвтрүүлэлтийн хамгийн чухал хэсэг нь таны одоогийн сүлжээг нэгтгэн, нөөцийг хуваарилах юм.

Мэргэшсэн чадавхи

Нийлүүлэлтийн дараах цогц үйлчилгээ

Ай Ти Зон компани нь мэргэшсэн инженер, олон жилийн туршлага чадавхи дээрээ тулгуурлан Дата төвийн шийдэл боловсруулах, шийдэлд тохирох тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх болон техникийн дараах цогц үйлчилгээг Cisco албан ёсны сертификаттай (CCNA, CCNP & CCIE) мэргэжлийн инженерүүд хүргэнэ.

 • Pilot support
 • Nexus assessment
 • High-level design review
 • Low-level design review
 • Proof of concept and pilot program
 • Migration and implementation plan
 • Remote knowledge transfer sessions