×
Шийдэл

ИХ ӨГӨГДӨЛ БА АНАЛИТИК

Өгөгдлөө ашиглан Үнэ цэнийг бий болго

Орчин үеийн мэдээллийн технологийн хөгжлийн хурдцыг даган өгөгдлийн хэмжээ эрс нэмэгдэх болсон. Үүнээс шалтгаалан шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээлэлээ гарган авахад улам хүндрэлтэй болж байна. Гэхдээ зөв шийдэл, зөв технологийг сонгон үйл ажиллагаандаа ашиглаж чадвал тэрхүү их өгөгдлөөс асар их бизнесийн үнэ цэнийг олж авч чадна.

Дэлхийд өгөгдлийн анализ дүрслэлээрээ тэргүүлэгч “Tableau” болон "Talend" компаниудын өгөгдөл аналитикийн технологийн шийдлийг ашиглан Ай Ти Зон компанийн BI мэргэжилтнүүд оновчтой шийдэл боловсруулах мэргэжлийн үйлчилгээг хүргэж, дижитал бизнесийн үнэ цэнийг түгээж байна.

Өгөгдлөөс бодит Үнэ Цэнэ хүртэх нь

Бизнесээ Удирдах

Дата ашиглан бизнес шинжилгээг хийснээр орлогыг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах, харилцагчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх үндэс, бизнесийн гол өрсөлдөх чадвар болдог.

Хэрэглэгчдээ Удирдах

Танай хүргэж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд хандаж буй хэрэглэгчдийн зан төлөв, хариу үйлдэл зэргийг илүү гүнзгий ойлгож бизнесийн үйл ажиллагаагаа илүү сайжруулах боломжтой.

Дата Дотор Хариулт Бий

Хэрэглэгчийн зан төлвийг ойлгох нь сэтгэл хангалуун, үнэнч хэрэглэгчидтэй болох эхний алхам юм. Бизнесээ дараагын түвшинд хүргэхэд танай байгууллага датагаа сайн ойлгож, боловсруулах ухаалаг шийдвэр гаргалтуудыг хийж болдог.