ЭВЕНТ

WEBINAR: Identify & Manage: Who's connecting your Network

2020-08-25 | Online

Өнөөдөр нэг ажилтан дунджаар 3 IoT төхөөрөмж ашиглаж байна. Үүн дээр хэвлэх төхөөрөмж, хяналтын камер гэх мэт бусад мэдэгдэж буй болон мэдэгдэхгүй байгаа IoT төхөөрөмжүүд нэмэгдсэнээр тэр бүрийг таньж, байгууллагын сүлжээндээ аюулгүй нэвтрүүлэх гэдэг нь үйл ажиллагааны хувьд зайлшгүй сорилтыг бий болгож байна.

Бид HP Enterprise Aruba компанитай хамтран IoT технологийн хэрэглээ нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор үүсэж буй дээрх хэрэгцээнд хамгийн сайн нийцэх шийдэл болох Aruba ClearPass-ийг танилцуулах гэж байна.


Хөтөлбөр:

11:00 - 11:30       Aruba ClearPass
11:30 - 12:00      ClearPass демо танилцуулга (интерфэйс болон таскууд)
12:00 - 12:30      Асуулт, хариулт

Бүртгэл (2020-08-25 хүртэл)
Уучлаарай бүртгэл дууссан байна.