ЭВЕНТ

<Identity & Access Management> Online event

2021-01-22 | Online

"Identity & Access Management" онлайн арга хэмжээгээр бид Танд ажиллах хэв маягийн өөрчлөлттэй холбоотой гарч болзошгүй эрсдэлээс байгууллага болон ажилтнуудынхаа мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах боломжтой шийдлүүдийг танилцуулах болно.

Ажиллах хэв маягийн өөрчлөлттэй холбоотой зарим статистикаас:
- Гэрээсээ ажиллаж байгаа үеийн анхаарал сарнилтаас үүдэн ажилтнуудын 47% нь фишинг (phishing) луйварт өртөж байна. (Tessian)
- Гэрээсээ ажиллаж байгаа үед цахим халдлагыг илрүүлж, таслан зогсооход илүү их цаг, нөөц зарцуулагдаж байна гэдэгтэй ажилтнуудыг 73% нь санал нийлж байна. (IBM)

Онлайн арга хэмжээ:
2021 оны 1-р сарын 22-ны Баасан гарагт 10:00-13:00 цагт болно.

БҮРТГҮҮЛЭХ

Хөтөлбөр:

10:00 - 10:10 Evolution of IAM
10:10 - 10:30 Cisco ISE: Identity and Device Aware IT Platforms
10:30 - 10:50 Aruba ClearPass: Secure Network Access
10:50 - 11:10 Duo Security: Two-Factor Authentication & Endpoint Security
11:10 - 11:20 Break
11:20 - 11:50 Fortinet IAM: A Source of Identity with Centralized Management
11:50 - 12:20 Guardicore Centra - User identity access management
12:20 - 12:40 CyberArk PAM: Secure your success 
12:40 - 12:50 Q&A session
12:50 - 13:00 Wrap up QUIZ

Бүртгэл (2021-01-23 хүртэл)
Уучлаарай бүртгэл дууссан байна.