×

Шийдэл

Обьект хандалтад програмчлал, өгөгдлийн сан удирдах систем, UML, CASE Tools зэрэг сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи бүхий програм хангамжийн хөгжүүлэлт, гүйцэтгэл, нэвтрүүлэлт.
Нэтворкинг
Сүлжээ дэд бүтэц

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх