Compass Mate 1.0

"Compass Mate 1.0" хяналтын систем

“CompassMate 1.0” хяналтын систем нь тээврийн хэрэгсэл болон бүх төрлийн хөдөлгөөнт обьектын байршил, хурд, явсан зам, зогссон хугацаа зэргийг GPS (Global Positioning System) ашиглан хянаж, төрөл бүрийн тайлан гаргах боломж бүхий вэб суурьтай програм юм.

“CompassMate 1.0” хяналтын системийг агшиглан тээврийн хэрэгслийн хурд, байршил, явсан зам, зарцуулсан түлш, сул зогсолт, дүрэм зөрчилт зэргийг тухай бүр хянаж, үр ашиггүй зардал, цагийг бууруулах, ажлын хуваарилалт, хөдөлмөрийн бүтээмжийг сайжруулах боломжтой. Системийн програмчлал нь хамгийн сүүлийн үеийн технологид суурилагдсан бөгөөд найдвартай ажиллагаа, ажиллах хурд, хэрэглэхэд хялбар байдал нь ижил төрлийн системээс ялгарахуйц болж чадсан.

СИСТЕМИЙН ДАВУУ ТАЛ

 • Обьект, зам тэмдэглэх. Газрын зураг дээр обьектын байршил, талбайг мөн тээврийн хэрэгслийн явах замыг тэмдэглэж зурах боломжтой.
 • Дүрэм зөрчилтийг хянана. Ажлын талбай, маршрут, цагийн хуваарь болон тээврийн хэрэгслийн хурд, зогссон хугацаа, чиглэл гэх мэт өргөн хүрээний мэдээллийг хамарсан нөхцөлтэй дүрмийг зохиож, тэдгээр дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд холбогдох хүмүүст мэйлээр мэдэгдэх функцтэй.
 • Хувийн ажилд явсан зам. Тээврийн хэрэгслийн ажлын бус зорилгоор явсан замыг тэмдэглэж, тэдгээрийн явсан зай, түлш зарцуулалтыг тайланд тусгах боломжтой.
 • 5 төрлийн тайлан гаргадаг. 
 1. ЗАМЫН ХУУДАС – Тээврийн хэрэгслийн замын хуудсыг гаргана
 2. ЯВСАН ЗАМЫН ТАЙЛАН – Тээврийн хэрэгслийн явсан зам болон түлшний мэдээллийг марк, дугаар, өдрөөр нь бүлэглэж гаргана
 3. ДҮРМИЙН ТАЙЛАН – Тээврийн хэрэгслийн дүрэм зөрчилтийн тайланг байгууллага болон тээврийн хэрэгслээр бүлэглэж гаргана
 4. ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАЙЛАН – Тээврийн хэрэгслийн сонгосон хугацаан дахь цэгүүдийн мэдээллийг харуулна
 5. ТҮЛШНИЙ ТАЙЛАН - Тээврийн хэрэгслийн сонгосон хугацаан дах түлш ашиглалтыг графикаар харуулна
 • Хяналтын ялгаатай эрхийг заана. Байгууллагын албан тушаалтны ажлын чиг үүрэгтэй уялдуулан хандалтын эрхийг ялгаатайгаар тохируулан оруулах боломжтой.
 • Харагдах байдлыг өөрчлөх. Вэбээс цаг, огноо, хуудаслалтын хэмжээ зэрэг системийн харагдах байдлыг өөрчлөхөөс гадна, серверийн тохиргоог хийх боломжтой.

Share/Bookmark